apple

Frisk- och sjukanmälan

Vi hanterar frisk- och sjukanmälningar med fokus på smidig hantering för företaget och medarbetarna med mål att minska sjukfrånvaro och påskynda tillfrisknandet.

Läs mer
rehab

Rehabkoordinering

Rehabkoordinering underlättar arbetet med rehabilitering både för arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. En rehabkoordinator arbetar systematiskt med ett processinriktat och målorienterat arbetssätt som innefattar både vägledning till chefer och stöd till medarbetare i rehabilitering till arbete.

nurse_on-phone

Vårdrådgivning/bokning över telefon

Vi hjälper och vägleder dig i alla sorters hälsofrågor, ger kostnadsförslag och vid behov bokar in dig till de vårdtjänster samt operationer som krävs. Alla vårdkostnader bekostas av vårdtagaren.

Läs mer
heart

Vårdförmedling - försäkringsbolag

Vi har ett stor erfarenhet samt ett rikstäckande nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare och en infrastruktur byggd på en modern telefoniplattform. Vi arbetar med ett journalsystem, anpassat till de krav som ställs på hanteringen av sjukvårdsförsäkringar.

Kontakta oss för mer information

Tel 08-5225 05 10
info@192.169.213.226