Din hälsomäklare mellan privat – företag och försäkringsbolag. Vi levererar en helhetslösning av hälsotjänster och infrastruktur.

apple

Frisk- och sjukanmälan

Vi hanterar frisk- och sjukanmälningar med fokus på smidig hantering för företaget och medarbetarna med mål att minska sjukfrånvaro och påskynda tillfrisknandet.

Läs mer
rehab

Rehabkoordinering

Rehabkoordinering underlättar arbetet med rehabilitering både för arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. En rehabkoordinator arbetar systematiskt med ett processinriktat och målorienterat arbetssätt som innefattar både vägledning till chefer och stöd till medarbetare i rehabilitering till arbete.

heart

Vårdförmedling - försäkringsbolag

Vi har stor erfarenhet samt ett rikstäckande nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare och en infrastruktur byggd på en modern telefoniplattform. Vi arbetar med ett journalsystem, anpassat till de krav som ställs på hanteringen av sjukvårdsförsäkringar.

Prova vår moderna hälsoportal Qurant

Qurant är en modern nytänkande portal för alla aspekter av företagshälsa. Från friskvård till rehabilitering. Läs mer på qurant.se